Dizajn predavaonice

U toku poslednje decenije, u predavaonici su se radili isključivo neophodni radovi i popravke. Sada je istu trebalo redizajnirati tako da izgleda kao moderna, smišljena celina, privlačna za boravak u njoj. Takođe, ceo prostor je prvo trebalo funkcionalno dobro rešiti, napraviti novi raspored i prilagodiiti primeni novih, savremenih tehnologija za učenje.

classroom-design

Pri dizajnu smo se odlučili za različite nijanse plavih i sivih tonova. Plava boja se smatra umirujućom i opuštajućom, a takođe stimuliše produktivnost i kreativnost pa je idealna za ovakve prostore.

classroom-design

Ono što daje poseban akcenat prostoru je i kontinualna  plava linija koja se bez prekida proteže kroz ceo prostor, po zidu, plafonu i nameštaju i simbolično predstavlja protok znanja i razmenu informacija, razbijajući vizuelne barijere i strogu podelu prostora.

classroom-design