Leone di Venezia 30’

Venecijanski lav kao čuveni simbol istoimenog grada, snage, brzine i moći bio nam je inspiracija za dizajniranje jedne posebne jedrilice. Kreirana je tako da može da plovi i plitkim vodama poput venecijanske lagune.

Ova jahta dizajnirana je za kratka, dnevna putovanja i regate. Mogućnost plovidbe plitkim vodama postignuta je tako što se kobilica i kormilo mogu podizati po želji. Eksterijer plovila uređen je na način da asocira na poznatog lava, životinje koja ne preza ni od čega zarad pobede.