Eko barža na Dunavu

Eko barža na Dunavu jedan je od naših najambicioznijih projekata. Zamišljena je kao mesto na kome se zainteresovani mogu upoznati sa alternativnim načinima uzgajanja organske hrane u gradskoj sredini. Na njoj su osmišljeni vertikalna bašta sa specijalnim sistemom za navodnjavanje, kao i prostor za održavanje radionica i prezentacija.

Posebna karakterstika ove barže je njena samoodrživost. Poseduje solarne panele na centralnoj terasi koji pomeranjem barže uvek mogu biti okrenuti ka suncu. Ima i male vetrenjače na krovu, te tako stvara sopstvenu energiju. Motorni pogon joj nije potreban budući da je usidrena. Jedino što joj je neophodno jeste energija za tehničke prostorije unutar barže, a tu količinu generiše sama.

Neosporan je edukativni potencijal ove barže. Znamo da je prostor u gradskim sredinama ograničen, pa je utoliko važnije građanima kako da ga maksimalno iskoriste za gajenje različitih biljaka. U tome vertikalna bašta na barži ima glavnu ulogu. Solarni paneli su namerno postavljeni niže nego što to obično biva kako bi posetioci mogli da ih pogledaju detaljnije i razumeju kako se stvara ovaj tip energije.

Projekat je osmišljen u saradnji sa biolozima koji su već potkovani iskustvom u istoj oblasti. Čvrsto smo uvereni da može pozitivno uticati na aspek ekologije u gradskim sredinama.