Kako radimo: Od prvog sastanka do konačne ideje

Blog

Uspeh jednog projekta prvenstveno zavisi od kvalitetne komunikacije sa klijentom. Još ranije smo napomenuli da je dizajn zapravo dvosmeran proces, a u ovom tekstu ćemo  podrobnije objasniti na šta konkretno pod tim mislimo.

 

UPOZNAVANJE SA PROJEKTOM, RAZGOVOR I RAZMENA IDEJA

Naš posao počinje nakon prvobitnog razgovora sa klijentima. Tokom dijaloga dobijamo uvid u to šta je našem klijentu potrebno i kakav oblik usluge možemo da mu pružimo. Dakle, u ovom koraku zaključujemo da li je klijentu potreban celokupan novi projekat za izvođenje, ili idejni projekat za predstavljanje ideje i prikupljanje investicija, da li je zainteresovan da radimo na projektu rekonstrukcije ili nešto sasvim drugo. Na osnovu tog razgovora i rezultata istraživanja koje sledi nekon toga pravimo mood board projekta, iliti kolaž sa širokom lepezom ideja koje definišu dalji razvoj dizajna. U suštini, mood board je tu da usmeri našu kreativnost i pomogne klijentima da shvate u kom pravcu će se dalje razvijati projekat. On može obuhvatati i inspirativne fotografije, forme, boje i materije koji se klijentima dopadaju. Nakon toga, sledi timsko razmatranje projekta kada odlučujemo koji pravac čemo ubuduće pratiti i na koji način ćemo rešavati projekat.

Naš plan definišemo kroz projektni zadatak koji dajemo klijentima na pregled, kako bismo bili sigurni da smo se međusobno razumeli. Komentari i sugestije od strane klijenatai u ovoj fazi su više nego dobrodošle. Sa crtanjem počinjemo tek kada dobijemo njihovo potvrdu da je zadatak dobro definisan.

CRTANJE OSNOVE PROJEKTA

Kao dizajnerima, izuzetno nam je važno da svaki prostor koji kreiramo bude funkcionalan, te ga na početku iscrtavamo u dve dimenzije, pritom pazeći da taj prostor odgovara ergonomiji korisnika. U dizajnu enterijera, baš kao i u procesu dizajna jahti, ergonomske mere su veoma značajne budući da uslovljavaju dizajn prostora prilagođen ljudskom telu i kretanju.

U dvodimenzionalni crtež uglavnom nisu uključene boje, kao ni dekor konačnog prostora, jer se ovi elementi dizajna rešavaju u 3D modelu. Pre nego što otpočnemo sa sledećom fazom projekta, sastajemo se sa klijentima i prezentujemo rešenje u dve dimenzije. Na ovom sastanku se trudimo da  što podrobnije predstavimo funkciju objekta i način na koji će ih oni u budućnosti koristiti. Ukoliko nismo u mogućnosti da se sa klijentima nađemo “lice u lice”, sastanak ćemo organizovati na način koji njima najviše odgovara.

VIZUALIZACIJA PROSTORA I DODAVANJE NOVE DIMENZIJE

Nakon svega pomenutog sledi modelovanje projekta u 3D tehnici koji se radi na osnovu postojećeg crteža, mood board-a i serije skica kroz koje se istražuje budući prostor. Vizualizacije koje klijenti od nas dobiju pomoći da bolje sagledaju izgled i potencijal budućeg prostora. Tek kada dobijemo potvrdu da je klijent zadovoljan sa budućim rešenjem prikazanim na vizualizacijama, prelazimo na izradu tehničkih crteža, potrebnih da radnici na terenu pravilno izvedu projekat.

Bitno je napomenuti da pomenuti procesi nisu isključivi. Naše dizajnerske usluge podrazumevaju i izmene, a njihov broj se definiše sa klijentima još na samom početku saradnje. Takođe, ukoliko tokom rada shvatimo da postoje bolja rešenja ili se klijentu, pak, dopadnu neke nove ideje, uvek možemo da se vratimo i ažuriramo 2D osnovu. Drugim rečima, vodimo se mišlju da klijenti treba da vode glavnu reč kada je u pitanju funkcija i namena njihovog prostora, i da su uvek slobodni da iskažu svoje mišljenje nakon što prouče naša rešenja.

UTVRĐIVANJE KONAČNOG TROŠKA

Pitanje budžeta je, naravno, nezaobilazno.

S tim u vezi, voleli bismo da naglasimo da cena naših usluga zavisi od brojnih faktora u koje spadaju predviđeni rok, obim posla, broj izmena i budžet klijenta koji nam predstavlja jednu od osnovnih vodilja. Na osnovu ovih faktora u mogućnosti smo da proračunamo koliko može da košta jedan projekat.

Među našim uslugama tako se nalazi i usluga kreiranja preciznog predmera i preračuna zahvaljujući kojem klijenti dobijaju uvid u to koliko će ih izvođenje projekta koštati. Zahvaljujući ovom dokumentu moguće je predvideti sve troškove, vrste majstorskih radova, redosled njihovog izvođenja, kao i potencijalne korekcije koje će smanjiti buduće troškove.

Naravno, o svemu ovome ne odlučujemo sami, već u dogovoru sa klijentima. Iskreno verujemo da uspeh jednog projekta zavisi obostranog poverenja, i to je princip kojeg ćemo se uvek držati.

SHARE THIS POST: