Supervizija radova na sportskom katamaranu

Supervizija radova na sportskom katamaranu

Proteklih mesec dana proveli smo u nadgledanju radova na 49 stopa dugačkom katamaranu. Naš zadatak podrazumevao je kako projektovanje eneterijera, tako i nadgledanje njegove izrade. Ovaj katamaran zamišljen je kao brzo i komforno plovilo visokih performansi i uvereni smo da će njegov vlasnik biti prezadovoljan onim što smo uradili čim se posao u potpunosti završi.