Projekat Risan: Treće mesto na međunarodnom konkursu

Projekat Risan: Treće mesto na međunarodnom konkursu

Imamo važne vesti! Na konkursu za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja turističkog naselja u Risnu, naš studio je osvojio treće mesto. Konkurs je raspisala Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog u saradnji sa IDC (International Development Corporation) i među 25 pristiglih radova naš se izdvojio kao jedan od najboljih.
U nastavku sledi komentar žirija:
“Urbanistička matrica je dobro postavljena – rešenje je koncipirano na način poluotvorene blokovske grupacije u gusto izgrađenom tkivu. Projektovani objekti razvijaju nasleđenu matricu, grupišući se u cjelini od po tri objekata, stvarajući na taj način nov ambijentalni kvalitet, koncentrišući se oko težišnih tačaka –trgova.
Odabir materijala, posljedica su želje da se turistički kompleks integriše u okruženje i kodove arhitektonskog nasleđa karakterističnih za Boku, i želje da se unese doza modernog arhitektonskog jezika u prostor. Preovlađuju kamen, drvo, zidovi obrađeni malterom obojeni u bijelo, otvori svedene profilacije.
Centralni objekat, pozicioniran kod ulaza u kompleks turističkog naselja, prati isti arhitektonski jezik. U njemu se nalaze recepcija sa suvenirnicom, restoran i kafe sa bazenom. Spoj modernog i tradicionalnog arhitektonskog izraza je snažnog kontrasta (kamen-staklo) i unosi dinamiku. S obzirom da su svi objekti odvojeni, ostavljena je mogućnost gradnje naselja po fazama. Koeficijenti su iskorišćeni u potpunosti čime je obezbjeđen ekonomski potencijal lokacije.”