Luskuz uz odgovornost: Turistički kompleks u skladu s istorijskim nasleđem

Luskuz uz odgovornost: Turistički kompleks u skladu s istorijskim nasleđem

Danas pričamo o Risnu, slatkom mestašcu u Kotorskom zalivu. Neki od vas su sigurno upoznati sa činjenicom da Risan u poslednjih nekoliko godina predstavlja pravi mamac za strance željne da se dočepaju svog parčeta jadranske obale. Samim tim, Risan se vrlo lako popeo na listu najpoželjnijih destinacija u Crnoj Gori.
No, ovo ne treba da primite kao iznenađenje. Risan ima bogatu istoriju i prvi zapisi o ovom mestu datiraju iz 4. veka pre nove ere, a grad je značajno porastao u tokom prvih par vekova našeg doba. Tada je u Risnu živelo oko 10.000 ljudi, a to je ujedno bio i period arhitektonskog i umetničkog procvata kada su nastale prve velike vile. Poneka umetnička dela iz ovog perioda još uvek su očuvana. Kasnije se Risan menjao u skladu sa željama vrhovnika koji su vladali u regiji, pa se tako u ovom mestu još uvek može videti razni uticaji, od osmanskog do venecijanskog stila. Zajedno sa vladarima, Risan je često menjao i imena, pa ga prepoznajemo i po nazivima Rhizon ili Rhizinium. Danas Risan predstavlja malu luku u Opštini Kotor u kojoj živi jedva 2000 stanovnika. Ipak, jedna stvar se nikada nije promenila – panorama koja oduzima dah!
Pogled na Risan danas
Pogled na Risan danas
Većina stambenih objekata u Risnu sagrađena je u skladu sa klimatskim uslovima i preovlađujućim terenom regiona. To znači da su se graditelji pretežno odlučivali za sirovi kamen kao vodeći materijal, što se slaže sa klasičnim mediteranskim stilom. Shodno tome, kamen i kaldrma postale su glavna asocijacija na arhitekturu regiona.
S tim na umu, Agencija za razvoj i izgradnju Herceg Novog raspisala je konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja turističkog naselja T2 u Risnu. Na konkurs je pristigao veliki broj radova, a naše idejno rešenje odabrano je kao jedno od tri najbolja. Tako je naš studio osvojio treću nagradu na ovom internacionalnom konkursu, ali i priliku da pokažemo javnosti našu viziju savremenog, luksuznog turističkog kompleksa uređenog u skladu sa tradicijom i istorijskim nasleđem mesta.
Koncept ovog turističkog naselja zasnovan je na urbanoj matrici mediteranskih gradova. Budući da je plac je smešten između već postojećih objekata, projekat je osmišljen tako da se u što većoj meri očuvaju tradicionalni arhitektonski elementi karakteristični za okolinu. U ovom izdanju oni bi trebalo da budu inkorporirani sa modernim motivima. Na ovaj način, kompleks predstavlja savremeni odgovor na tradicionalnu arhitekturu.
Kompleks se sastoji od nekoliko luksuznih vila grupisanih u tri jedinice koje povezuje uski vozni kolosek, kao i kaldrma za pešake, koja ujedno predstavlja i vodeći element projekta. Po rečima žirija, ova staza igra vrlo zanimljivu ulogu:
Iako je svaka cjelina zaseban dio, zahvaljujući dobro osmišljenom parternom uređenju, popločana kamena staza teče kroz prostor, preliva se preko objekata građenih u kamenu i povezuje ih u jedinstvenu cjelinu. Prihvatajući korisnike, ona ih nenametljivo vodi kroz prostor, otkrivajući im trgove, mjesta za odmor, za razonodu, za rekreaciju i otvara zanimljive vizure. Različiti zajednički sadržaji, smješteni u autentične prostore nastale pažljivim pozicioniranjem objekata daju dinamičnost cijelom kompleksu i raznolikost doživljaja unutar njega.
Centralna zgrada koja se nalazi na samom ulazu u naselje, prati sličnu arhitektonsku matricu. U njoj se nalaze recepcija sa suvenirnicom, restoranom i kafićem sa otvorenim bazenom. Važnu ulogu u ovom projektu igraju i iskorišćeni materijali (kamen, drvo, staklo), gde je posebno zanimljiv njihov kontrast. Ovu tendenciju zapazio je i stručni žiri konkursa:
Odabir materijala, posljedica su želje da se turistički kompleks integriše u okruženje i kodove arhitektonskog nasleđa karakterističnih za Boku, i želje da se unese doza modernog arhitektonskog jezika u prostor. Preovlađuju kamen, drvo, zidovi obrađeni malterom obojeni u bijelo, otvori svedene profilacije. Materijali su raspoređeni u takvom odnosu da vizuelno asociraju na više objekata manjih horizontalnih gabarita u nizu, još jedne od karakteristika tipologije mediteranskih objekata.
Ukoliko vam se dopada ova naša ideja, pozivamo vas da pročitate i naš prethodni tekst o turističkom kompleksu u Risnu u kom otkrivamo više detalja o samom konceptu i nastanku ideje.