Katamaran 52′

Katamaran 52′

Ovaj dizajn predstavlja idealno rešenje enterijera sportskih katamarana za serijsku proizvodnju. Odlučili smo se za moderno rešenje koje ujedno komforno i fleksibilno. Ovakav dizajn u potpunosti odgovara svrsi plovila koje se podjednako koristi kako za sportsko jedrenje, tako i za uživanje u proridi.