Otvoreni ili zatvoreni radni prostori?

Otvoreni ili zatvoreni radni prostori?

Više zaposlenih na jednom mestu ili svako u sopstvenoj kancelariji – oba tipa rada imaju određene specifičnosti.
Ukoliko razmišljate o tome da li da za svoju firmu odaberete otvoreni ili zatvoreni radni prostor, evo šta bi trebalo da znate o njima.

Otvoreni radni prostor:

Ako želite što jednostavnije i jeftinije održavanje, možda će vam više odgovarati otvoreni prostor. On se lako postavlja i podjednako lako menja. Nije potreban materijal za izgradnju zidova ili paravana, što ga čini jeftinijim. Ovde možemo dodati da otvoreni prostor zato podstiče zaposlene da duže stoje i više se kreću, što je zdravije. Prirodno svetlo lakše dolazi do svih uglova ako nema barijera, što je uobičajeno kod otvorenog prostora za rad.

Naravno da će i tip posla bar delimično uticati na vašu odluku između ova dva tipa prostora. Otvoreni su bolji za spontane konverzacije između zaposlenih, za manje formalan rad, za brainstorming odnosno iznošenje ideja. Saradnja je veća, što je bitno za timski rad, a može se lako i zatražiti pomoć ako je potrebno. Sa druge strane, i zaposleni mogu da vide kako njihov lider radi tako da jednostavnije uče, što je posebno važno za mlađe radnike. Menadžeri su uvek tu, tako da se jednostavnije mogu kontaktirati oko eventualnih problema. Pored toga, i sam menadžer može da posmatra svoj tim na delu i bolje upozna njihov rad, strategije, brzinu, itd. U otvorenom prostoru podstiče se jednakost i timski rad, za šta se generalno veruje da vodi efikasnijem radu, bez suparništva. Važno je samo ne dozvoliti da donekle opuštenija komunikacija ne odluta na polje privatnog toliko da posao više ne bude prioritet.

Zatvoreni radni prostor:

Verovatno će obezbediti više privatnosti vašim zaposlenima. Npr, obavljaće se poverljivi telefonski razgovori i konsultacije bez ometanja. Privatnost je posebno važna ako u timu imate introverte kojima je treba da se osame i osete sigurnim kako bi imali pun učinak na poslu – takvi ljudi u otvorenom prostoru mogu da imaju nelagodan oećaj da ih neko stalno nadgleda i procenjuje. Birajte prostor u skladu sa ekipom kojom upravljate. Standardne kancelarije sa zidovima i vratima podrazumevaju i veći stepen tišine. Ona je svakako neophodna za neke vrste zadataka i neke tipove radnika koji mogu da imaju potpuni fokus samo u potpunom miru. Zanimljivo je pomenuti i da su u velikom broju kompanija bolje i lepše zatvorene kancelarije namenjene liderima, onima koji su mnogo godina u firmi ili su na neki drugi način zaslužili tu poziciju. Tako mlađi zaposleni imaju specifičan motiv da rade više i bolje – za to mogu da dobiju luksuzniju i bolje opremljenu kancelariju. Da li ćete se opredeliti za zatvoreni radni prostor između ostalog zavisi i od toga da li biste da na ovaj način nagrađujete radnike.

Naravno da na rezultat ove dileme može da utiče još drugih faktora, pa i lični ukus. Na samom kraju, postoji i kompromisno rešenje – da jedan deo radnog vremena zaposleni provode u zajedničkom prostoru, a da ostale zadatke svako završava u sopstvenoj kancelariji.